Tjältiningsmaskiner för
schaktning och grävning vintertid

Med våra tjältiningsmaskiner kan du jobba året om
utan att tappa effektivitet. Hos oss kan du hyra de
mest miljövänliga och kostnadseffektiva maskinerna på
marknaden och på så sätt spara både tid och pengar.

Läs mer om hur vi jobbar med Tjältining
Personal från Road Rental som arbetar med en tjältiningsmaskin

Vi håller er effektiva året om

Vintertiden har traditionellt varit en väntetid men med våra tjältiningsmaskiner kan ni
enkelt kontrollera marktemperaturen året om. Maskinen har många användningsområden
och är helt självgående, vi levererar självklart maskinen till er på plats för att spara er så
mycket tid och energi som möjligt.

Hur fungerar tjältining?

Våra tjältiningsmaskiner fungerar genom att
flexibla uppvärmningsslangar placeras över
området som ska härdas, tinas upp eller
skyddas mot frost. Värmetransporterande
vätska cirkulerar i maskinens slutna system
och slangarna täcks över med
isoleringsmattor.

Hur använder jag tjältiningsmaskinen?

Maskinerna är självgående och kräver
minimal uppsyn, vid avbrott meddelar
maskinen operatören över GPS och GSM. Vi
har medvetet tagit in maskiner som ska vara
lätta att använda utan att kompromissa på
kvalitet och kostnad. Kontakta oss för att hyra
våra maskiner inför kommande projekt.

Hur snabbt verkar tjältiningsmaskinen?

Maskinen värmer upp 40-80 cm frusen mark
på ett dygn, den snabba uppvärmningen
beror på den upp till 100° varma vätskan som
cirkulerar i slangarna. Maskinen har en
verkningsgrad på 94% vilket minimerar
energibortfall och gör lösningen till ett
miljövänligt alternativ.

Läs om hur vi tog fram en säker
etableringsanordning i centrala Stockholm

Läs mer om projektet
Detta är en text till rubriken

Vi erbjuder en helhetslösning så att
projekten blir så bra som de kan bli

Läs om vår helhetslösning