Våra tjänster

Swedens most symbolic signs

Tjältining

För att ni ska kunna utföra arbeten som kräver schaktning även vintertid tillhandahåller Road Rental mobila värmekraftverk speciellt framtagna för tjältining genom tjältiningsmaskiner från HeatWork. Genom att boka en tjältiningsmaskin säkerställer ni att ert arbete kan genomföras inom givna tidsramar trots snö, kyla och tjäle.

Andreas Paulsson

andreas.paulsson@roadrental.se

070 830 92 81

TA-planer och tillstånd

Vi på Road Rental hjälper dig med TA-planer och alla tillstånd som krävs för ditt arbete. Våra TA-plansritare har lång erfarenhet med arbete inom vägtrafik och är alltid uppdaterade med gällande krav och regelverk.
Vi garanterar en snabb och korrekt hantering av tillstånd för både kommunala och statliga vägnät.

 

Vi hjälper även er med att söka polistillstånd/upplåtelsetillstånd. 
Exempel på när dessa behövs är:

 

  • Uppställning av mobilkran
  • Containrar
  • Bodar och manskapsvagnar
  • Fasadställningar
  • Evenemang
  • Kiosker
  • Hissar

Etablering

Spar tid och välj oss vid er etablering och se till att alla trafikanordningar står som det ska, med vår erfarenhet och kompetens utför vi alla sorts etableringar längs vägarna.

Våra kranbilar och servicefordon är av minst euroklassning 5 och uppfyller alla krav som finns idag.

Projektering

För att underlätta våra kunders önskemål erbjuder vi nu en projektledare som lägger full fokus på ert projekt med alla tillstånd som behövs och hjälper även till att underlätta delen med trafikanordningar i ert projekt. Lägg fokus på det ni kan och vi gör det vi är bäst på!

 

  • Daglig kontakt i ert arbete för att underlätta hantering med trafikanordningar.
  • Ansvarig över utställningar så att allt material står som det ska
  • Smidig hantering mot väghållare, vi sköter tillstånden och att det efterföljs

 

Trafikvakt & Lots

För att underlätta våra kunders önskemål erbjuder vi nu en projektledare som lägger full fokus på ert projekt med alla tillstånd som behövs och hjälper även till att underlätta delen med trafikanordningar i ert projekt. Lägg fokus på det ni kan och vi gör det vi är bäst på!

 

Med en lots som reglerar hastigheten genom ett arbetsområde skapas ett bättre trafikflöde och ökad trafiksäkerhet. Våra miljöklassade bilar är utrustade med blixtljus och battenburgmönster.

Jour

Oss kan du lita på, vi finns där när ni behöver oss och är tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.

TMA

Våra TMA-bilar är av euroklassning 6 och har alla kvalifikationer som krävs för att du som arbetar ska känna dig trygg på vägen och säker på att TMA-skyddet klarar sin uppgift.
Våra chaufförer har rätt utbildning och lång erfarenhet för att skapa trygga arbetsplatser och klarar av alla typer av arbeten.

Tillsyn

För att säkerställa miljön för civila och arbetspersonal så erbjuder vi våra kunder tillsyn. Det innebär att vi befinner oss på arbetsplatsen, dokumenterar brister samt rättar till eventuella fel.